Chơi trội chiếc Ya SS lên Su Xìpo màu xanh đọt chuối

Nếu quá khứ quay trở lại có lẽ em sẽ không ngần ngại mà quất ngay chiếc YaSS và độ lại như…

Yamaha Sport SS110 ăn đứt Exciter trong vòng 5 giây

Yamaha Sport SS110 chắc cũng quen thuộc với các thanh niên 7x đời cuối và 8x đời đầu. Hôm nay em…